Tờ rơi - Tờ gấp

brochureok-2

     

Tờ rơi giấy C150gsm. In Offset 4 màu 2 mặt, không cán màng


 Loại sản phẩm Đơn vị Số lượng Đơn giá (VND)
Giấy C150gsm
In Offset 4 màu, 2 mặt
    A4 A3
tờ 1,000 1,280 2,200
2,000 986 1,635
5,000 761 1,079
20,000 513 864

Giấy C250gsm. In Offset 4 màu 2 mặt, không cán màng


Loại sản phẩm Đơn vị Số lượng Đơn giá (VND)
Giấy C250gsm
In Offset 4 màu, 2 mặt
    A4 A3
tờ 1,000 1,845 2,980
2,000 1,291 2,169
5,000 1,016 1,551
20,000 750 1,275
TÊN SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VND)
Tờ rơi     A4 A3
Giấy C150gsm
In offset 4 màu 2 mặt
Tờ 1,000 1,080 2,200
2,000 896 1,486
5,000 662 981
20,000 446 751
 

Khách hàng tiêu biểu

  • doitac.jpg
  • doitac1.jpg
  • doitac2.jpg
  • doitac3.jpg
  • doitac4.jpg
NewSolution Co., Ltd. A. No. 8E, Road 9, Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam.
T.(84-8) 3775 1086 * F.(84-8) 3775 4247 * H. 091 804 6683 - 0944 316 318
E. info@newsolvn.com * W. http://www.newsolvn.com

Australia Branch: 12/85-89 John Street, Cabramatta NSW 2166 Tel +61-0469 433 660

Japan Branch: 〒461-0003 名古屋市東区筒井3丁目25番地1 Tel +81-(0)52-937-6330