Giấy ghi chú

Giấy ghi chú/ Block note 1 màu & Giấy ghi chú/ Block note 4 màu

notebookchinh sua

Giấy ghi chú Block note in 1 màu Block note in 4 màu
Quy cách In 1 màu đen, giấy Ford 80gsm, 100 tờ/cuốn In 1 màu đen, giấy Ford 80gsm, 100 tờ/cuốn
Khổ 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn
7 x 10 cm 240.000 đ 390.000 đ 620.000 đ 490.000 đ 840.000 đ 1.450.000 đ
Thời gian 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày
 

Khách hàng tiêu biểu

  • doitac.jpg
  • doitac1.jpg
  • doitac2.jpg
  • doitac3.jpg
  • doitac4.jpg
NewSolution Co., Ltd. A. No. 8E, Road 9, Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam.
T.(84-8) 3775 1086 * F.(84-8) 3775 4247 * H. 091 804 6683 - 0944 316 318
E. info@newsolvn.com * W. http://www.newsolvn.com

Australia Branch: 12/85-89 John Street, Cabramatta NSW 2166 Tel +61-0469 433 660

Japan Branch: 〒461-0003 名古屋市東区筒井3丁目25番地1 Tel +81-(0)52-937-6330